Gửi hồ sơ tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn bán hàng tại form dưới đây:

Thông tin đăng tuyển xem tai đây

 

  Họ Tên (*)

  Email (*)

  Điện thoại (*)

  Tiêu đề

  Nội dung

  Tải lên CV (file < 15Mb)